Ur jubileumsalbum 1927-57

 ”Frälsningsarmén hade haft scouter men måst lägga ner. K J Bloomqvist (på bild ovan) hade i några år haft i ”stadsdelen Kullsta” ett 30-tal pojkar samlade. Deras enda uniform var en röd halsduk. Ledarna K J Bl. och Rulle Karlsson hade riktiga scoutuniformer.”

 ”1922 läste Överlärare Högbloms klass Major Ebbe Lieberaths (Scoutings grundare i Sverige) intressanta artikel i ”Allt för alla” varje vecka, men ingen lärare ville taga upp arbetet. Då det blev känt att Kyrkoherde John Mellgård och Ingenjör Axel Hjalmarsson skulle börja scoutarbete kontaktade K J Bl. och en ledarscout från Stockholm, Tore Hultman, dessa herrar och blevo så medlemmar och ledare i scoutkåren. K J Bl. startade på inrådan av Gunnar Norberg, senior, vargungearbetet trots att han endast var 17 år och ej kunde utnämnas till ledare.

Syster Greta Björklund, Guldbröllopsminnet undervisade oss i sjukvård. Vi rönte motstånd, ty det sades att ”vi utbildades till militärer”. Men en olycka på gamla idrottsplanen vid Folkets Hus visade att scouterna kunde ”rycka in” om det behövdes. Evert Svensson fick nämligen benet avsparkat och Karl-Johan Bloomqvist med några scouter voro tillstädes och hjälpte till med första spjälförband och följde sedan med till Kuren och redogjorde för doktor Lindahl.”

NS 1957 sid 1

Gammal scoutpatrull på vandring

Jubileumsalbum 1927-57

skapat av Karljohan Bloomquist även kallad Tjalle Tjomtjitt och Kalle Blomma), en av kårens grundare

 

Loggbok Blockis sid 1

Blockis loggbok 1954-86

skapad av Viola Ovrin. Tyvärr avklippta kanter ibland på grund av stora loggboksblad.

 

 Sida13 Ledarträff 491125

Fotoalbum 1945-56 skapat av Viola Ovrin

 

80-årsjubileum i mars 2007 NP 07-02-06 1Jubileumsartikel i NynäshamnsPosten 2007-02-06

Bilder från 80-årsjubileet 2007 Foto Dag Karlén

Nyn sck hist funktionärslista

Nyn sck hist kalender

 

 

Nyn sck hist lokaler

Nyn sck viktiga personer 1927-2007

 Sjöscoutstiftelsen (Stiftelsen för främjande av sjöscoutverksamhet i Nynäshamns farvatten)  1994-2007