OrdförandeklubbaKårstämmans uppgifter

Enligt stadgarna är kårstämman ”scoutkårens högsta beslutande organ” och kan därför – inom ramen för stadgarna – besluta precis vad som helst.
Eftersom kårstämman av praktiska skäl oftast bara sammanträder en gång per år är den viktigaste uppgiften att välja en kårstyrelse, fastställa budget och medlemsavgifter samt att ge styrelsen riktlinjer för hur kåren ska skötas under det närmaste året. Kårstämman tar också ställning till hur man tycker att den tidigare kårstyrelsen skött kåren under det gångna året. (=Beviljar eller avslår ansvarsfrihet).  Alla medlemmar i kåren har rösträtt. Det innebär att kårstyrelsen måste förbereda kårstämman väl så att den blir begriplig, men också engagerande för även de yngsta deltagarna.

Vill du ta del av handlingarna från senaste kårstämman kontakta styrelsen