Kåren bildades redan 1927 och har därmed en lång historia. Vi har drygt 100 medlemmar 7-75 år varav hälften är tjejer. Vi ingår i Södertörns Scoutdistrikt, och i Scouterna. I världen finns det 38 miljoner scouter.

Kåren har en av kårstämman vald styrelse som träffas vid behov. På styrelsemötena planerar man bland annat kommande aktiviteter, ledarfördelningen och följer upp ekonomin. Ordföranden företräder kåren inom Scouterna och externt. Kåren har också en medlemsregisteransvarig som skall kontaktas omgående vid intresse, in-/utträde, ändring av adresser och telefon samt frågor om deltagar-/medlemsavgifter.

Vår bas är Scoutstugan på Hamnviksvägen 9.

I avdelningarna träffas vi en gång i veckan för aktiva skapande möten, seglingar, dagsutflykter, övernattningar och hajker. Sommartid åker hela eller del av kåren på kårläger, distriktsläger, riksläger eller specialläger.

Föräldrar och familjer deltar vid behov i veckomöten, utflykter, övernattningar och läger. En aktivitetsgrupp är bildad som planerar och genomför speciella aktiviteter t ex Valborgsmässofirande på Lövhagen, arbetsdagar, loppmarknad och liknande.