Avdelningar

 

Från och med ÅK 1 kan Du bli medlem i en av scoutkårens avdelningar som bärverscout. Sedan blir Du spårarscout, upptäckarscout, äventyrarscout, utmanarscout och till slut ledare eller roverscout vid 18-19 år. Givetvis kan du börja senare och även under terminen.

Familjescouting är en verksamhet för familjen, vuxna tillsammans med barn. Verksamheten är inriktad till barn mellan 4 och 7 år. Yngre barn och syskon är också välkomna tillsammans med er föräldrar.

Scoutkåren hänvisar Dig till den avdelning som gör det möjligt att få bästa utveckling för dig. Kårens, avdelningens samt just Dina förutsättningar och Din ålder spelar roll.

Läs mer om våra avdelningar och patruller i vänster-/övermenyn.

Testa scouting

Kom på ett möte och testa scouting. Föranmälan krävs av omtanke och säkerhetsskäl. Klicka på intresseanmälan eller kontakta medlemsansvarig.
Just nu har vi kö till alla avdelningar. Ställer du som vuxen upp som Ledare har ditt barn förtur.