From ht 2015 är normal medlemsavgift i Nynäshamns Scoutkår 500 kronor per termin och betalas enligt en faktura från Scouterna Rikskansliet.

Medlemsavgiften täcker det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger, hajker och övernattningar tillkommer en extra avgift. Medlemsavgiften ger också medlemskap i Södertörnsdistriktet och Scouterna Riksorganisationen samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

Försäkringar

När du är registrerad i Scouterna är du alltid försäkrad. Försäkringar på Scouternas rikssida.

Scout är tidningen för alla svenska scouter. Scout kommer ut med tre nummer per år.

Tidningen skickas ut till alla våra prenumeranter men kan också läsas på nätet. Här hittar du Tidningen Scout

Medlemsregister

Medlemsregistret (Scoutnet) ligger centralt hos Rikskansliet – väl skyddat.  Där finns bland annat  postadresser, telefonnr, avdelning/patrull, funktionärsdata, medlemsavgift, statsbidrag och e-postadresser.