Hitta till oss

Hamnviksvägen 9, 149 51 Nynäshamn

vice Ordförande

Christoffer Berg

Stuggruppen

Allan Gudmundsson

Christoffer Berg

Sekreterare

Karolina ”Lina” Vidlund

Ordförande

Ledare på avdelningen Utmanare

Åsa Lyvik

Ledare på avdelningen Upptäckare

Karl-Johan ”Kalle” Hamrin

Sebastian Wahlström

Hjälpledare hos upptäckarna och medlem i hemsidegruppen
sebbew02@gmail.com Mobil: 0738085875

Karolina ”Lina” Vidlund

Gunilla Gudmundsson

Ledare på avdelningen Spårare

Emilie Sundberg

Jenny Sundberg

Ledare på avdelningen Bäver

Jenny Stedt

Helene Ekfeldt Bergvik

Ledare på avdelningen Äventyrare

Tony Wahlström

Kassör

Båtgruppen

Tony Wahlström

Håkan Sundberg

Aktivitetsgruppen

Ann-Sophie Greberg

Emilie Sundberg

Anna Åseby Lindahl

Karolina ”Lina” Vidlund

Gunilla Gudmundsson

Malin Eksberg