Vi har en stödorganisation i kåren så att all verksamhet fungerar. Vi har till exempel en person som sköter om vår stuga, en som svarar för medlemsregistret och en annan som är kassör. Alla arbetar vi ideellt på vår fritid.