Bäverscouterna Bävrarna 7 år

Bävern har fått upp spåret på något nytt och vågar sig utanför sin hemmiljö med stort mod och upptäckarglädje. Vi leker mycket och är ute i naturen. Man kan hitta på nästan vad som helst i

Bäveravdelningen Bävrarna – till exempel:

  • Leka nya lekar
  • eller bygga kojor i skogen
  • eller pyssla eller leta spår i skogen
  • eller fika och grilla korv.

 

Tisdagar kl 18.30-19.30  har vi möten med samling vid stugan om det inte står annat på programmet. Kläder efter väder. Vi är oftast ute. Scoutskjorta, -halsduk om du har. Ta med tofflor! Det är kallt på golvet. Hör gärna av dig om du undrar över något och alltid om du blir frånvarande!

 

Kom i god tid och var på plats i ringen kl 18.30

Terminens utdelade lappar visas längre ned på sidan.

 

 

Ledare: Mikael Lagberg, Anna Marmgård, Daniel Marmgård 

Intresse-/in-/utträdesanmälan, medlemsavgift:

Kontakta: nynashamnsscout@gmail.com

Bäverscouterna Bävrarna 7 år