”Blockis” är kårens lägerområde på Käringboda naturreservat. Det ligger vid havet mittemot ön Malhuvud mellan Utterklöv och Vasshammar. Blockhuset är vår kårsymbol och finns bland annat på vår kårhalsduk. Själva Blockhuset byggdes 1954-55 för hand av duktiga och strävsamma scouter. Se Loggbok 1954-86 för Blockhuset (stockstuga) ”Blockis” på Käringboda. Ett vindskydd byggdes på 1990-talet av scouter av samma sort. Man kommer till Blockis från Grava via Eklund på vägen/stigen genom skogen. Foto Viola Ovrin, Per Sjödén och Ulrika Lundgren.

Blockis vindskydd1Blockis, nocken timras

Blockislogo m Nynäshamns ScoutkårKarta-Karingboda