Disco

Det är scoutdisco den 6 oktober. Vi vill gärna att så många scouter som möjligt kommer och hjälper till.

Discoaffich