Ulrika Lundgren

Foto saknas

Leder och planerar avdelningen tillsammans med övriga ledare

Titel: Avdelningsledare i spåraravdelningen Skogsfåglarna, Kårstyrelseledamot

E-post: ullis.lundgren@gmail.com