Per-Gunnar ”P-G” Pettersson

P-G Pettersson

Tar emot förslag till styrelseledamöter och -suppleanter. Förelägger kårstämman ett bearbetat förslag.

Titel: Sammankallande i valberedningen

E-post: pgpe@telia.com

Telefon: 08-520 20443

Mobil: 070-566 8189

P-G är en scoutförälder som beredvilligt ”stannat kvar” i kåren och stöttar och hjälper till.