Helene Ekfeldt Bergvik

Helene Ekstedt Bergvik

Tar emot förslag till styrelseledamöter och -suppleanter. Förelägger kårstämman ett bearbetat förslag.

Titel: Ledamot i valberedningen Ordförande i Sjöscoutstiftelsen Ledare Bäver

E-post: ekfeldt.bergvik@bredband.net

Telefon: 08-520 153 95

Mobil: 070-532 8209