Gunilla Gudmundsson

Gunilla Gudmundsson

Leder, planerar och rapporterar föräldragruppens verksamhet

Titel: Sammankallande i Föräldragruppen Kårstyrelsesuppleant Presskontaktperson Ledare Upptäckarna Vindarna

E-post: allinug1966@hotmail.com

Telefon: 08-52016092

Mobil: 073-0253129