Åsa Lyvik

Foto: Veronica Sjödén

Titel: Styrelseledamot Avdelningsledare i utmanaravdelningen Klikken Styrelserepresentant i valberedningen Medlemsregistrerare

E-post: asalyvik@yahoo.se

Telefon: 08-520 18826

Mobil: 070-765 4445

kontaktperson för barn med särskilda behov