Valberedning

Foto: Veronica Sjödén

Åsa Lyvik

Styrelseledamot Avdelningsledare i utmanaravdelningen Klikken Styrelserepresentant i valberedningen Medlemsregistrerare
E-post: asalyvik@yahoo.se
Telefon:
08-520 18826
Mobil:
070-765 4445

Helene Ekstedt Bergvik

Helene Ekfeldt Bergvik

Ledamot i valberedningen Ordförande i Sjöscoutstiftelsen Ledare Bäver
E-post: ekfeldt.bergvik@bredband.net
Telefon:
08-520 153 95
Mobil:
070-532 8209

Tar emot förslag till styrelseledamöter och -suppleanter. Förelägger kårstämman ett bearbetat förslag.

P-G Pettersson

Per-Gunnar ”P-G” Pettersson

Sammankallande i valberedningen
E-post: pgpe@telia.com
Telefon:
08-520 20443
Mobil:
070-566 8189

Tar emot förslag till styrelseledamöter och -suppleanter. Förelägger kårstämman ett bearbetat förslag.