Kontakt

Kårstyrelsen

20100423 Per S talar

Per Sjöden

Kårordförande, Avdelningsledare för äventyrarna Stigfinnarna
E-post: Sjodenper@gmail.com
Telefon:
08-520 153 67

Leder kårstyrelsens planering och uppföljning av verksamheten

Christoffer Berg m barn

Christoffer Berg

Stugfogde, vice Ordförande, Sammankallande i Stuggruppen
E-post: christoffer-berg@hotmail.com
Mobil:
072-5372427

20030319 Janne R kontbild 1

Jan-Erik ”Janne” Ramström

Kårkassör, styrelseledamot Postmottagare ekonomipost
E-post: janerik.ramstrom@gmail.com
Mobil:
070-733 1782

Foto: Veronica Sjödén

Åsa Lyvik

Styrelseledamot Avdelningsledare i utmanaravdelningen Klikken Styrelserepresentant i valberedningen Medlemsregistrerare
E-post: asalyvik@yahoo.se
Telefon:
08-520 18826
Mobil:
070-765 4445

Foto saknas

Ulrika Lundgren

Avdelningsledare i spåraravdelningen Skogsfåglarna, Kårstyrelseledamot
E-post: ullis.lundgren@gmail.com

Leder och planerar avdelningen tillsammans med övriga ledare

Lina

Karolina ”Lina” Vidlund

Ledare i upptäckaravdelningen Vindarna Kårstyrelseledamot
E-post:
Telefon:
08-776 38 77
Mobil:
070-7996292

Deltar i avdelningens planering och verksamhet

Gunilla Gudmundsson

Gunilla Gudmundsson

Sammankallande i Föräldragruppen Kårstyrelsesuppleant Presskontaktperson Ledare Upptäckarna Vindarna
E-post: allinug1966@hotmail.com
Telefon:
08-52016092
Mobil:
073-0253129

Leder, planerar och rapporterar föräldragruppens verksamhet

Johan Lundgren2

Johan Lundgren

Medlem i Föräldragruppen, Styrelsesuppleant, Fotograf, Medlem i Stuggruppen
E-post: johan.r.lundgren@home.se
Telefon:
08-52011739
Mobil:
070-5328184

IMG_0989

Oskar Gudmundsson

Adjungerad till styrelsen
E-post: oskarg2002@outlook.com
Mobil:
0709828010

Inger Löf m pilbåge

Inger ”Lo” Löf

Ombud för Scoutshop Styrelsesuppleant
E-post: inger.lof@comhem.se
Telefon:
08-520 118 56
Mobil:
070-695 4073

Samlar upp beställningar av scoutskjortor, märken m. m.

Valberedning

Foto: Veronica Sjödén

Åsa Lyvik

Styrelseledamot Avdelningsledare i utmanaravdelningen Klikken Styrelserepresentant i valberedningen Medlemsregistrerare
E-post: asalyvik@yahoo.se
Telefon:
08-520 18826
Mobil:
070-765 4445

Helene Ekstedt Bergvik

Helene Ekfeldt Bergvik

Ledamot i valberedningen Ordförande i Sjöscoutstiftelsen Ledare Bäver
E-post: ekfeldt.bergvik@bredband.net
Telefon:
08-520 153 95
Mobil:
070-532 8209

Tar emot förslag till styrelseledamöter och -suppleanter. Förelägger kårstämman ett bearbetat förslag.

P-G Pettersson

Per-Gunnar ”P-G” Pettersson

Sammankallande i valberedningen
E-post: pgpe@telia.com
Telefon:
08-520 20443
Mobil:
070-566 8189

Tar emot förslag till styrelseledamöter och -suppleanter. Förelägger kårstämman ett bearbetat förslag.

Ledare och Assistenter

Emilie Sundberg

Ledare i spårarscoutavdelningen Skogsfåglarna
E-post: emilie_sundberg@outlook.com

Jenny Stedt

Ledare Bävrarna
E-post: jenny_stedt@yahoo.se
Mobil:
0730263011

Karl-Johan ”Kalle” Hamrin

Administratör på Hemsidan Ledarassistent Spårarna
E-post: kallehamrin@icloud.com
Mobil:
072-710 90 18

Sebastian Wahlström

Ledarassistent Upptäckarna Administratör på hemsidan
E-post: sebbew02@gmail.com
Mobil:
0738085875

Thomas Greberg

Ledare på Äventyrarna Stigfinnarna
E-post:

Tony Wahlström

Ledare på äventyrarna Stigfinnarna
E-post:
Telefon:
0767827783

20100423 Per S talar

Per Sjöden

Kårordförande, Avdelningsledare för äventyrarna Stigfinnarna
E-post: Sjodenper@gmail.com
Telefon:
08-520 153 67

Leder kårstyrelsens planering och uppföljning av verksamheten

Foto: Veronica Sjödén

Åsa Lyvik

Styrelseledamot Avdelningsledare i utmanaravdelningen Klikken Styrelserepresentant i valberedningen Medlemsregistrerare
E-post: asalyvik@yahoo.se
Telefon:
08-520 18826
Mobil:
070-765 4445

Foto saknas

Ulrika Lundgren

Avdelningsledare i spåraravdelningen Skogsfåglarna, Kårstyrelseledamot
E-post: ullis.lundgren@gmail.com

Leder och planerar avdelningen tillsammans med övriga ledare

Gunilla Gudmundsson

Gunilla Gudmundsson

Sammankallande i Föräldragruppen Kårstyrelsesuppleant Presskontaktperson Ledare Upptäckarna Vindarna
E-post: allinug1966@hotmail.com
Telefon:
08-52016092
Mobil:
073-0253129

Leder, planerar och rapporterar föräldragruppens verksamhet

Helene Ekstedt Bergvik

Helene Ekfeldt Bergvik

Ledamot i valberedningen Ordförande i Sjöscoutstiftelsen Ledare Bäver
E-post: ekfeldt.bergvik@bredband.net
Telefon:
08-520 153 95
Mobil:
070-532 8209

Tar emot förslag till styrelseledamöter och -suppleanter. Förelägger kårstämman ett bearbetat förslag.

Veronica Sjödén

Veronica Sjödén

Ledare Utmanarna Klikken vice medlemsregistrerare
E-post: veronica.sjoden8@gmail.com
Telefon:
08-520 15367
Mobil:
070-3000154

Övriga Kårfunktionärer

Karl-Johan ”Kalle” Hamrin

Administratör på Hemsidan Ledarassistent Spårarna
E-post: kallehamrin@icloud.com
Mobil:
072-710 90 18

Sebastian Wahlström

Ledarassistent Upptäckarna Administratör på hemsidan
E-post: sebbew02@gmail.com
Mobil:
0738085875

Erica Sjödén

Fotograf, Författare på Hemsidan
E-post: ericasjoden@gmail.com
Mobil:
0763242019

IMG_0952

Eskil Lindahl

Administratör på hemsidan
E-post: eskiljonathan99@gmail.com
Mobil:
0702790515

Johan Lundgren2

Johan Lundgren

Medlem i Föräldragruppen, Styrelsesuppleant, Fotograf, Medlem i Stuggruppen
E-post: johan.r.lundgren@home.se
Telefon:
08-52011739
Mobil:
070-5328184

Båtgruppen (kontaktperson)

Håkan Sundberg

Sammankallande Båtgruppen
E-post: sudden270@hotmail.com

Föräldragruppen (kontaktperson)

Gunilla Gudmundsson

Gunilla Gudmundsson

Sammankallande i Föräldragruppen Kårstyrelsesuppleant Presskontaktperson Ledare Upptäckarna Vindarna
E-post: allinug1966@hotmail.com
Telefon:
08-52016092
Mobil:
073-0253129

Leder, planerar och rapporterar föräldragruppens verksamhet

Stuggruppen (kontaktperson)

Christoffer Berg m barn

Christoffer Berg

Stugfogde, vice Ordförande, Sammankallande i Stuggruppen
E-post: christoffer-berg@hotmail.com
Mobil:
072-5372427