Familjescouting

Välkommen till familjescouting. Vi kommer att upptäcka naturen och gemenskapen inom scouting. Vi erbjuder skogsupplevelser där vi kommer att lära oss om växter och djur. Familjescouting är en verksamhet för familjen, vuxna tillsammans med barn. Verksamheten är inriktad till barn Läs mer »